DE | EN | ES | CH | IT | FR | SI | HR | CZ | SK

ekey. dein finger. dein schlüssel
Podpora  >  Namigi in napotki

Namigi in napotki

 

Čestitamo vam ob nakupu izdelka ekey! Odslej je tudi vaš prst ključ! Naši majhni namigi in napotki vam bodo v pomoč pri popolnem izkoriščanju prednosti čital-nikov prstnih odtisov ekey.

 

Položaj vgradnje in montažna višina

Položaj vgradnje: Pravilen položaj čitalnika prstnih odtisov odločilno lajša vodenje prsta in izboljšuje prepoznavanje prsta. Upravljanje čitalnika prstnih odtisov je enako dobro za desničarje in levičarje!

Pomembno je, da stojite neovirano pred čitalnikom prstnih odtisov. Nenaravni položaji zmanjšujejo uspeš-nost rezultatov odčitavanj.

Montažna višina: Samo pri pravilni montažni višini je mogoča ergonomsko pravilno upravljanje.

 
0001.png
 

Montaža krmilnika

Krmilnik vklopi rele in zato sme biti montiran samo v zaščiteni notranjosti (zaščita pred manipuliranjem). Vendar pa mora biti za programiranje lahko dostopen.

 

Vodilo prsta

Za optimalno prepoznavanje je odločilno dobro vodilo prsta. Najbolje je, da se iztegnejo VSI prsti in se prst za odčitavanje položi na vodilo prsta tako, da nalega samo prvi prstni členek. Zgib prvega prstnega členka mora biti neposredno na tipalu.

Sosednji prsti ležijo levo in desno poleg čitalnika. Med vlečenjem prsta nikakor ne smete podrsati prek konice prsta. Prst z zmernim in enakomernim pritiskom srednje hitrosti povlecite prek tipala: ne prehitro in ne prepočasi. Z napačnim pritiskom pride do slabih rezultatov.

Pritisk je treba spremeniti glede na tip kože. Mehka koža zahteva manj pritiska, suha pa več. Preizkusite zase optimalne rezultate odčitavanja. Na začetku je za vodenje prsta potrebno nekaj vaje. Vendar se boste optimalne uporabe hitro priučili.

0002.png
 

Tipalo in površina prsta

Tipalo je ozek prečni trak v notranjosti vodila prsta. Za doseganje optimalnih rezultatov je sprednji prstni členek treba popolnoma povleči čez tipalo. Razen upravljanja s prstom, tipalo ne sme biti izpostavljeno nikakršnim mehanskim obremenitvam. 

Tipala ne opraskajte z nohtom. Tipala v nobenem primeru ne čistite z grobo stranjo gobice ali z agresivnimi čistili. Poškodovano tipalo je treba zamenjati.

0004.png
 

Prstni odtis

Izkušnje kažejo, da so najprimernejši prsti v naslednjem vrstnem redu:
1. sredinec, 2. kazalec, 3. prstanec. Palca in mezinca ne uporabljajte. Vsak človek ima primernejše ali manj primerne prste. Roka, s katero je pišete, je primernejša, ker imate s to roko več občutka (desničarji/levičarji). Izberite čist nepoškodovan in neodrgnjen prst. Genetsko pogojene ali zaradi obrabe prešibke strukture por tipalo ne more zajeti. Lepa in dobro vidna struktura por lajša prepoznavanje. Pri rokodelcih zaradi morebitne obrabe sredinec ali kazalec morda ne bosta dobro delovala. Namesto njiju je mogoče uporabiti prstanec ali mezinec. Pri otrocih najbolje deluje kazalec ali prst, ki ga otrok intuitivno uporabi. Uporabite prste, katerih uporaba je najudobnejša in bodo najhitreje prepoznani.

 
 

Shranjevanje prstov

 Za udobno obojeročno upravljanje in kot preventivo v primeru poškodb vnesite po en prst vsake roke. 


Pri prstih, ki jih ni mogoče tako dobro odčitati, npr. pri majhnih otrocih, starejših osebah ali rokodelcih, je treba isti prst vnesti na več pomnilniških mest. Pri čitalnikih ekey home/ekey multi je na voljo 99 pomnilniških mest.

Načeloma je bolje večkrat vnesti en prst, kot pa več prstov po enkrat. Tako se možnosti prepoznavanja povečajo in sistem v mejnih območjih (suhi prsti, krema za nego kože ali pot po športnih aktivnostih) ali v neugodni pogojih deluje bolje.

Pri različici z enim relejem na istem uporabniškem pomnilniškem mestu preprosto uporabite npr. F1–F5 za prvi prst in F6–F0 za drugega. Tako boste imeli po pet referenčnih odčitavanj, uporabili pa boste skupno 10 pomnilniških mest.

Otroški prsti: Otroški prsti načeloma delujejo od šolske starosti naprej. Z zgoraj opisanim postopkom večkratnega shranjevanja pa je pod določenimi pogoji mogoče vnesti tudi prste mlajših otrok. Predpostavka za pravilno upravljanje je predpisana montažna višina za IN 2.0, AP 2.0 in UP. Če pri vlečenju prsta prek tipala takoj na kratko zasveti rdeča LED-lučka, ne da bi prej utripala rumena, prst ni bil pravilno povlečen prek tipala ali je predolgo trajalo. Ko položite prst na tipalo, ga je treba takoj povleči navzdol. Programska oprema prekine postopek odčitavanja in ga sporoči s kratkim vklopom rdeče LED-lučke.

Primer, oseba 1:

  • Pomnilniško mesto 1, F3 za levi sredinec
  • Pomnilniško mesto 1, F8 za desni sredinec 
0003.png

 Pri krmilnikih brez večvrstičnega zaslona je smiseln seznam posnetih prstov.

 

Podpora

Vnos je praviloma preprost, ravnanje pa neza-pleteno. Če po teh navodilih ne pridete do rešit-ve, nas pokličite:

Avstriji: +43 732 890 500 - 0
Nemčiji: +49 6187 90696 - 0
Švici: +41 71 560 54 84
Italiji: +39 0471 922 712
Sloveniji: +386 1 530 94 89

 
© 2015 ekey biometric systems
SPP | Impresum | Zemljevid spletnega mesta